Nhiệm vụ của chúng tôi

Để ứng phó với cơn khủng hoảng COVID-19, Viện Y học Tái sinh California (CIRM) đã tài trợ một nghiên cứu lâm sàng với những mục tiêu sau đây:

Giúp xác định và sàng lọc những người có thể hiến huyết tương bình phục, phân tích các đặc tính của kháng thể có trong huyết tương bình phục, và xác định liệu những kháng thể này có tương quan với kết quả lâm sàng quan sát được ở những bệnh nhân COVID-19 được điều trị bằng huyết tương bình phục hay không.

Làm thế nào chúng ta sẽ làm điều đó

Nghiên cứu này do City of Hope tại Duarte, California và Viện Nghiên cứu Bộ gen Ứng dụng (Tgen) tại Flagstaff, Arizona chỉ đạo. Nghiên cứu được hỗ trợ bởi một mạng lưới các cơ sở y tế trên khắp California, bao gồm Phòng khám Tế bào Gốc Alpha do CIRM tài trợ, và nhiều bệnh viện tại các cộng đồng không có đủ các dịch vụ y tế.

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ miễn phí sau:

  • Một chương trình sàng lọc phản ứng nhanh để sàng lọc những người có khả năng hiến huyết tương bình phục COVID-19, đặc biệt là ở những cộng đồng không có đầy đủ dịch vụ.
  • Một trung tâm phòng thí nghiệm có thể phân tích các đặc tính của kháng thể chống SAR-CoV-2 trong huyết tương bình phục COVID-19.
  • Một phân tích diễn biến lâm sàng bệnh ở bệnh nhân COVID-19 để xác định liệu những đặc tính của kháng thể có tương quan với lợi ích lâm sàng của huyết tương bình phục COVID-19 không.
extractingbloodfrompatient
Handsofamedicalworkerholdingabagofdonatedbloodplasma

Những gì chúng ta cần để hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đang tìm kiếm những tình nguyện viên bình phục sau COVID-19 to be screened for eligibility to donate plasma, or who are willing to donate blood to support our research efforts.

tham gia sàng lọc tính đủ điều kiện hiến huyết tương, hoặc người sẵn lòng hiến máu để hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi.

Chúng tôi cũng đang tìm những bác sĩ điều trị sẵn lòng gửi cho chúng tôi những mẫu đơn vị huyết tương còn lại mà họ truyền cho bệnh nhân COVID-19, và lấy mẫu máu và dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân COVID-19, trước và sau khi truyền huyết tương bình phục.

Với sự giúp đỡ của quý vị, chúng tôi sẽ có thể xây dựng một ngân hàng huyết tương bình phục tại California và tìm hiểu về cách thức và liệu huyết tương bình phục có thể giúp ích cho bệnh nhân COVID-19 hay không.

Chúng tôi là ai?

Nhóm chúng tôi bao gồm các chuyên gia miễn dịch ở City of Hope tại Duarte, California, dưới sự chỉ đạo của Bác sĩ y khoa John A. Zaia, và Viện Nghiên cứu Bộ gen Ứng dụng (TGen) tại Flagstaff, Arizona, dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ John Altin.

Vào cuối năm 2016, City of Hope và TGen đã xây dựng một liên minh để đẩy nhanh những phát kiến nghiên cứu đưa vào chữa trị cho bệnh nhân. City of Hope là cơ sở đi đầu trong các lĩnh vực nhóm bệnh máu ác tính, cấy ghép tủy xương và khối u rắn chọn lọc, còn Tgen mang đến kiến thức chuyên môn về bộ gen và tin học tốt nhất để phát triển hiệu quả khoa học cơ bản cho trị liệu, chỉ dấu sinh học và chẩn đoán. Hai đơn vị sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm cho việc phân tích chuyên sâu các đặc điểm kháng thể trong huyết tương bình phục và mối tương quan đến các kết quả lâm sàng.

Dự án này cũng được các tổ chức địa phương hỗ trợ, bao gồm Phòng khám Tế bào Gốc Alpha CIRM và một số trung tâm y tế khu vực.

Ban cố vấn lâm sàng của chúng tôi bao gồm Bác sĩ y khoa Michael J. Joyner đến từ Phòng khám Mayo và bác sĩ y khoa Evan Bloch đến từ Johns Hopkins.

Joyner đang đứng đầu một chương trình tiếp cận mở rộng quốc gia (EAP) được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ để điều phối việc lấy và phân bổ huyết tương bình phục COVID-19 nhằm điều trị cho những người mắc bệnh nặng và đe dọa tính mạng.

Bloch, phó giáo sư về miễn dịch tại Trường Y Johns Hopkins, đang hỗ trợ một thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra, sử dụng huyết tương bình phục COVID-19.

CIRM_Logo_1300px
COH-Registered-Mark-large
tgen-logo-descending

Chúng tôi thực hiện những xét nghiệm phòng thí nghiệm nào?

Chúng tôi đang phân tích những mẫu sau:

  • Mẫu máu từ tình nguyện viên bình phục COVID-19
  • Các mẫu đơn vị huyết tương còn lại được truyền cho bệnh nhân COVID-19
  • Mẫu máu từ bệnh nhân COVID-19, trước và sau khi truyền huyết tương bình phục

Chúng tôi sẽ xác định liệu có kháng thể chống SARS-CoV-2 trong máu của tình nguyện viên bình phục COVID-19 hay không bằng việc sử dụng xét nghiệm miễn dịch (Dương Tính hay Âm Tính) Đây là thông tin duy nhất sẽ được chia sẻ với tình nguyện viên bình phục. Các mẫu khác từ đơn vị huyết tương và bệnh nhân COVID-19 sẽ được phân tích để kiểm tra nồng độ kháng thể SARS-CoV-2, sử dụng một xét nghiệm định lượng hơn. Chúng tôi cũng sẽ xác định chính xác những phần vi-rút được kháng thể SARS-Cov-2 nhắm mục tiêu trong mỗi mẫu, sử dụng xét nghiệm PepSeq. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đánh giá khả năng ngăn chặn truyền nhiễm vi-rút của kháng thể chống SARS-CoV-2 trong đĩa petri bằng xét nghiệm trung hoà. Ngoài ra, dựa trên lịch sử người hiến bình phục, chúng tôi có thể lấy mẫu dịch mũi/họng để phát hiện sự tồn tại của SARS-CoV-2 bằng PCR. Nếu người hiến bình phục và bệnh nhân COVID-19 đồng ý, chúng tôi sẽ lưu trữ những mẫu còn thừa để thực hiện những nghiên cứu bổ sung trong tương lai.