Có thêm thắc thì sao?

Nếu quý vị có thêm thắc mắc, quý vị có thể liên hệ info@covidplasmastudy.com

donate covid plasma

Nếu quý vị đã khỏi COVID-19
và muốn hiến huyết tương hoặc máu,

vui lòng nhấp vào ĐÂY để biết thêm thông tin.

covid-plasma-study-physician

Nếu quý vị là một bác sĩ tại California và muốn
tham gia nghiên cứu City of Hope/TGen
,
vui lòng nhấp vào ĐÂY để biết thêm thông tin.