Một thử nghiệm công khai COVID-19 mới ở California

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm cả những người sống sót sau khi hồi phục COVID-19 và các bệnh nhân hiện tại để tham gia nghiên cứu của chúng tôi về việc liệu huyết tương có thể giúp điều trị đại dịch COVID-19 hay không.

Với sự hỗ trợ đặc biệt:
CIRM_Logo_1300px
COH-Registered-Mark-large
tgen-logo-descending

Hãy là một phần của một cái gì đó sẽ giúp đỡ người khác.

Blood-Research
HIẾN MÁU
Hiến máu (3,5 muỗng canh), sẽ giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về COVID-19.
Thêm chi tiết

Huyết tương bình phục là gì?

Huyết tương là phần chất lỏng trong máu và chứa các kháng thể có thể giúp chống truyền nhiễm vi-rút. Những người đã khỏi COVID-19 sẽ phát triển các kháng thể chống lại vi-rút SARS-CoV-2 gây ra bệnh.

Huyết tương bình phục đang được nghiên cứu để điều trị COVID-19 vì chưa có phương pháp nào được phê duyệt để điều trị bệnh này, và có các báo cáo sơ bộ cho thấy huyết tương này có thể giúp bệnh nhân COVID-19 hồi phục.

Ghi danh bệnh nhân của bạn giúp chúng tôi mở khóa các kết quả lâm sàng quan trọng đối với COVID-19.

Bằng cách giúp chúng tôi phân tích huyết tương quý vị truyền cho bệnh nhân COVID-19 và thu thập dữ liệu và mẫu máu từ bệnh nhân COVID-19 trước và sau khi truyền, quý vị sẽ giúp cộng đồng khoa học hiểu liệu huyết tương có thể giúp ích cho bệnh nhân không và giúp ích như thế nào.

Cuối cùng, quý vị có thể giúp xác định các chỉ dấu sinh học có thể dự đoán những người đã hồi phục nào là “người siêu hiến tặng”, người có thể cứu sống bệnh nhân nhiễm bệnh.

Covid-Patient-2

ĐƯỢC THAM GIA VÀO NGHIÊN CỨU PLASMA

Plasma-donor-lady-6